கனடிய பாராளுமன்றத்தில் மிகச்சிறந்த பணியாளராக கெளதமன் குருசாமி தெரிவு!

ஒட்டாவா தலைநகரிலிருந்து வெளியாகும் ‘தி ஹில் ரைம்ஸ்’ என்ற பத்திரிகை கனடிய மத்திய அரசின் பாராளுமன்ற அமைச்சர்களின் 25 மிகச் சிறந்த பணியாளர்களைத் தெரிவ செய்து ‘Terrific 25’ என்ற வருடாந்த நிகழ்வின் மூலம்

Read more