கெல்லபாத

NewsUS & Canada

ஹொங் கொங்கில் ஸ்னோடனுக்கு அபயம் கொடுத்த இலங்கைக் குடும்பத்துக்கு கனடா அபயம்

முன்னாள் நாசா பணியாளரும் உலகின் பல முக்கிய இரகசியங்களைப் போட்டுடைத்த விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தாபகர் ஜூலியன் அசாஞ்சின் நண்பருமான எட்வார்ட் ஸ்னோடனுக்கு ஹொங் கொங்கில் அபயம் கொடுத்த இலங்கைக்

Read More