ஹொங் கொங்கில் ஸ்னோடனுக்கு அபயம் கொடுத்த இலங்கைக் குடும்பத்துக்கு கனடா அபயம்

முன்னாள் நாசா பணியாளரும் உலகின் பல முக்கிய இரகசியங்களைப் போட்டுடைத்த விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தாபகர் ஜூலியன் அசாஞ்சின் நண்பருமான எட்வார்ட் ஸ்னோடனுக்கு ஹொங் கொங்கில் அபயம் கொடுத்த இலங்கைக் குடும்பத்திற்கு கனடா புகலிடம் வழங்கியுள்ளது. இலங்கையைச்

Read more