பொங்கும் சொம்புகள் | கெஞ்சாதே-10
Kanimozhi Mathi receives Leadership for Change award in Canada

பொங்கும் சொம்புகள் | கெஞ்சாதே-10

கனடா மூர்த்தி கனடியத் தமிழர் பேரவை CTC தனது 13வது வருடாந்தப் பொங்கல் (Annual Gala Dinner) விழாவின்போது "கெஞ்சாதே" என …

Continue Reading பொங்கும் சொம்புகள் | கெஞ்சாதே-10

“கொஞ்சாதே..! கெஞ்சாதே.. !!” என்று சென்றது 2019

கனடா மூர்த்தி "பல அரசியல் திருப்பங்களை 2019இல் கண்டோம். CTCஐ ஒரு பக்கம் வைத்துவிட்டு,  நாம் கண்ட அரசியல் திருப்பங்களை இம்முறை  உமது 'கெஞ்சாதே..' பத்தியில் விரிவாக…

Continue Reading “கொஞ்சாதே..! கெஞ்சாதே.. !!” என்று சென்றது 2019

யாரிந்த சுரேன் ராகவன்? – கெஞ்சாதே 08

என் வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்கு கனடியத் தமிழர் பேரவையின் தமிழர் தெருவிழா குறித்து பெருமையுடன் தெரியப்படுத்வதுண்டு. அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர்…

Continue Reading யாரிந்த சுரேன் ராகவன்? – கெஞ்சாதே 08