இந்தியாவில் ‘டிஜிட்டல் மயமாக்கும்’ பணிகளுக்கு கூகிள் 10 பில்லியன் டாலர்களை ஒதுக்குகிறது

இந்தியாவின் பிரதேச மொழிகளில் மக்கள் தகவல்களை அறிந்துகொள்ள இம் முதலீடு பயன்படும் அடுத்த 5 முதல் 7 வருடங்களுக்குப் பாவிக்கும் வகையில் US$ 10 பில்லியன்களை (75,000 கோடி இந்திய ரூபாய்கள்) இத் திட்டத்தில்

Read more

Smart Watch தயாரிப்பில் கூகிள் நிறுவனம்?

 விரைவில் எதிர்பாருங்கள் Google Pixel Watch! உடலில் அணியத்தக்க smartwatch வியாபாரம் சூடு பிடிக்கிறது. கூகிளும் தன் பங்குக்கு கடையை விரிக்கப் போகிறது. இதுவரை அப்பிள் போன்ற நிறுவனங்களே இச்சந்தையில் முடிசூடா மன்னர்களாக இருந்தார்கள். இருந்தாலும் அவர்களது

Read more