கூகிள் பிக்செல்

Technology & Science

கூகிள் பிக்செல் ஃபோன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி!

நவம்பர் 8, 2019 நீங்கள் கூகிள் பிக்சல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வைத்திருப்பவரா? அது எந்தவித முன்னெச்சரிக்கையுமில்லாமல் அழைப்பு மணியை அடித்துத் தொலைத்து உங்களை எரிச்சல் படுத்துவதுண்டா? கவலை

Read More