குஷ்பூ

Arts & EntertainmentIndia

குஷ்பூ சேரியில் குழப்பம்

மாயமான் ‘பத்த வைச்சிட்டையே பரட்டை’ என்று ரஜினி ஸ்டைலில் நாலு பேர் மன்சூர் அலிகானைத் திட்டினால் அதற்கு அவர் பொறுப்பேற்கத்தான் வேண்டும். பாவம் குஷ்பு சேரி எரிகிறது.

Read More