குலா செல்லதுரை

LIFEUS & Canada

தமிழ்க் கனடியர் இருவருக்கு அரச விருது

கனடிய நாட்டுக்கும் அதன் மக்களுக்கும் பல சேவைகளைப் புரிந்து வருவதைப் பாராட்டுமுகமாக கனடியத் தமிழர்களான சுகுமார் கணேசன் மற்றும் குலா செல்லத்துரை ஆகியோருக்கு விருதுகள் கொடுத்து கனடா

Read More