தமிழ்நாடு | குழந்தையைக் கடத்திக் கொலை செய்த குரங்குகள்

தமிழ்நாடு, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் புதிதாகப் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளைக் குரங்குகள் சில கடத்திச் சென்று அதில் ஒரு குழந்தையைக் கொலைசெய்துள்ளதாகச் செய்யப்பட்ட முறைப்பாடு தொடர்பாக பொலிசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடத்தப்பட்டுக் கொல்லப்பட்ட குழந்தையின்

Read more