கோப்பை

சிறப்புச் சிறுகதை குமார் மூர்த்தி மறைந்த எழுத்தாளர், சமூக செயற்பாட்டாளர் குமார் மூர்த்தி அவர்களது இச் சிறுகதை 25 வருடங்களுக்கு முன்னர் ரொறோண்டோவில் இருந்து வெளிவரும் ‘காலம்’ சஞ்சிகையில் வெளிவந்தது. ‘மறுமொழி’யில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள

Read more