குமாரபுரம் படுகொலைகள்

Sri LankaTamil History

குமாரபுரம் படுகொலைகள் – 25 வருடங்கள்

இலங்கைத் தமிழ் மக்கள் மீது சிங்கள இராணுவத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல படுகொலைகளில் இதுவுமொன்று. குமாரபுரம் படுகொலை அல்லது 1996 திருகோணமலைப் படுகொலை அல்லது 1996 கிளிவெட்டிப் படுகொலை என அழைக்கப்படும் இப் படுகொலை நடைபெற்று

Read More