கீதாநாத் காசிலிங்கம்

News & AnalysisSri Lanka

வடக்கு – கிழக்கு விசேட புனர்வாழ்வு அதிகாரியாக கீதாநாத் காசிலிங்கம் நியமனம்

வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மக்களது புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளைத் துரிதப்படுத்துவதற்காக கீதாநாத் காசிலிங்கம் என்பவரைப் புனர்வாழ்வு அதிகாரியாக அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. இதற்கான அனுமதியை அமைச்சரவை நேற்று (ஏப்ரல் 04)

Read More