கிழக்கு கொள்கலன் முனையம்

Sri Lanka

கொழும்பு துறைமுக கிழக்கு கொள்கலன் முனையம் விற்பனை செய்யப்படவோ அல்லது குத்தகைக்கு விடப்படவோ மாட்டாது – கோத்தாபய உறுதி

கொழும்பு துறைமுகத்திலுள்ள கிழக்கு கொள்கலன் முனையம் வெளியார்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படவோ அல்லது குத்தகைக்கு விடப்படவோ மாட்டாது என ஜனாதிபதி கோதாபய ராஜபக்ச துறைமுகத் தொழிலாளர் சங்கத்துக்கு உறுதி

Read More