கிளி

India

இந்தியா: கொலைகாரனைக் காட்டிக்கொடுத்த கிளி

2004 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கொலையொன்றைப் பார்த்த அவ்வீட்டுக்கிளி கொலைகாரனைக் காட்டிக்கொடுத்த சம்பவம் இந்தியாவின் ஆக்ரா நகரில் நடைபெற்றிருக்கிறது. கொலை செய்யப்பட்ட நீலம் சர்மாவின் கணவர் விஜேயும்

Read More