கிறிஸ்ரியா ஃப்றீலாண்ட்

CultureNews & AnalysisUS & Canada

கனடா | தமிழ்ச் சமூக மையம் அமைப்பதற்கு மத்திய, மாகாண அரசுகள் $26.2 மில்லியன் நிதியுதவி

நகராட்சி $25 மில்லியன் பெறுமதியான நிலம் ஒதுக்கீடு $35.9 மில்லியன் செலவில் அமையவிருக்கும் தமிழ்க் கலாச்சார மையம் கனடாவில் தமிழர்கள் செறிந்து வாழும் நகரமான ரொறோண்டோவில் (ஸ்காபரோ)

Read More