சிறீலங்கா கிரிக்கட்: சண்டிமால், ஹதுறுசிங்க நீக்கம்?

  • Post Category:SPORTS

சமீபத்தில் அடைந்த தொடர்ச்சியான பல தோல்விகளையடுத்து சிறீலங்கா கிரிக்கட் அணியில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்விருக்கின்றன. அடுத்த வாரம்…

Continue Reading சிறீலங்கா கிரிக்கட்: சண்டிமால், ஹதுறுசிங்க நீக்கம்?