காஸ்டன் ரோய்

Sri Lanka

வேலணை மத்திய கல்லூரி | புதிய அதிபர் மீதான தடை நீக்கம்

வி.இ. காஸ்டன் ரோய் தொடர்ந்தும் அதிபராகக் கடமையாற்றுவார் மத சார்பான எதிர்ப்புகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த வேலணை மத்திய கல்லூரி அதிபர் விக்டர் இம்மானுவேல் காஸ்டன் ரோயின் நியமனம்

Read More