காளிஸ்தான்

US & Canada

‘இந்துக்கள் கனடாவிலிருந்து வெளியேறவேண்டும்’ – நீதிக்கான சீக்கியர் அமைப்பு

“காளிஸ்தான் பிரிவினை இயக்கத் தலைவர் ஹார்டீப் சிங் நிஜார் கொலையை கனடாவிலுள்ள இந்து இந்தியர்கள் கொண்டாடுவதன் மூலம் அவர்கள் வன்முறையை ஊக்குவிக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் கனடாவிலிருந்து வெளியேற

Read More