காலநிலை அவசரம்

EnvironmentWorld

ஆபிரிக்காவில் வரலாறு காணாத பட்டினி – ஐ.நா.

ஆபிரிக்காவில், சகல துன்பங்களையும் பெண்களும் குழந்தைகளுமே தாங்கவேண்டியிருக்கிறது உலக உணவுத் திட்ட அதிகாரி ஜனவரி 16, 2020 பருவநிலைக் குழப்பங்களால், தெற்கு ஆபிரிக்காவில் முன்னெப்போதும் காணாத அளவுக்கு

Read More
Environment

உலகின் அதி தடித்த மலைப் பனிமூடி உருகிறது – காலநிலை மாற்றம் காரணம்

காலநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கி நீண்டு வாழும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அலாஸ்காவின் ஜூனூ பனி வயல் உலகின் அழகைப் பெருமைபடுத்திய ஒன்று. உலகிலேயே அதிக தடித்த பனிப் பாளமாக

Read More
ColumnsEnvironmentOpinion

காத்திருக்க மறுக்கும் காலநிலை

விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு கடமையிருக்கிறது. அவர்களது முன்னோர் சீரழித்த உலகைத் திரும்பவும் இயற்கையிடம் கையளிப்பதற்கு. அவகாசமிருக்கிறதோ தெரியவில்லை, ஆனாலும் முயற்ச்சிக்கிறார்கள். “உண்மையை உண்மையாய்ச் சொல்லுங்கள்” எனப் பணித்திருக்கிறது ‘உயிர்

Read More