கார்லோ எஸ்காரியோ

News & AnalysisUS & Canada

நாடுகடத்தப்படவிருக்கும் பிலிப்பீனோ சுகாதாரப் பணியாளருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியைத் தர மறுக்கும் கனடா

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த கார்லோ எஸ்காரியோ கனடாவின் பிரபல மருத்துவமனையொன்றில் பணிபுரியும் சுகாதாரப் பணியாளர். கனடாவிலிருந்து நாளை அவர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்படவுள்ளார். இவ்வேளை அவர

Read More