காரியவாசம்

News & AnalysisSri Lanka

புலிகளுக்கெதிரான வெற்றியைத் தடுக்க முற்பட்ட சக்திகளே தற்போதய ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் காரணம் – சாகர காரியவாசம்

கடந்த சில வாரங்களாக தொழிற்சங்கங்களாலும், சிவில் சமூக அமைப்புக்களாலும் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் ஆர்ப்பாட்டங்களின் பின்னால் உள்ளவர்கள், முன்னர் விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான போரின்போது எமது இராணுவ வெற்றியைத் தடுக்கப்

Read More