தன் குட்டியைக் காப்பாற்றியவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் யானை!

நவம்பர் 11, 2019 குழிக்குள் விழுந்த யானைக் குட்டியைக் காப்பாற்றிய மனிதர்களைத் தன் தும்பிக்கையைத் தூக்கி வணங்கும் யானையின் காணொளி ஒன்று சமூக வலைத் தளங்களில் பரவி வருகிறது. இந்திய வெளிநாட்டுச் சேவை அதிகாரியான

Read more