காணாமற் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.6,000

  • Post category:SRILANKA

செப்டம்பர் 20, 2019 2019 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டபடி இலங்கையின் காணாமற் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தற்காலிக நிவாரணமாக…

Continue Reading காணாமற் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.6,000

‘காணாமற் போனவர்களுக்கான’ அலுவலகக் கிளை யாழில் திறப்பு!

  • Post category:NEWS / SRILANKA

'காணாமற் போனவர்களுக்கான' அலுவலகத்தின் (Office of the Missing Persons) மூன்றாவது பிராந்தியக் கிளைஅடுத்த வாரம் யாழ்ப்பாணத்தில்…

Continue Reading ‘காணாமற் போனவர்களுக்கான’ அலுவலகக் கிளை யாழில் திறப்பு!