காணாமற் போனவர்கல்

Sri Lanka

திருகோணமலை 11 காணாமற் போனவர்களும் கடற்படைத் தளபதிகளின் சித்திரவதை கூடமும் – ITJP

2008 முதல் 2014 வரை, கடற்படைத் தளங்களினுள்ளே நடைபெற்ற துன்புறுத்தல், காணாமலாக்கப்படல், கொலை நடவடிக்கைகளில் பெருமளவு உயர்பதவி வகிக்கும் தளபதிகளுக்குத் தொடர்புண்டு எனக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதையடுத்து, சிறீலங்காவுடனான கடற்படை

Read More