களைகொல்லி இயந்திரம்

Technology & Science

களை கொல்லிகளின்றி களைகளைக் கொல்லும் தானியங்கி இயந்திரம்!

மணித்தியாலத்துக்கு ஒரு இலட்சம் களைகளைக் கொல்கிறது இத் தானியங்கி இயந்திரம் தொழில்நுட்பம் விவசாயம் செய்யும் கிராமங்களில் நெல் விதைத்து முளைத்து பூப்படையும் பருவத்தில் வயல்வெளிகளில் வரிசையாக நின்று,

Read More