கல்வான் பள்ளத்தாக்கு

IndiaWorld

சீன-இந்திய மோதல்: ஆணிகள் பொருத்தப்பட்ட இரும்புக் கம்பிகளைச் சீன இராணுவம் பாவித்திருக்கிறதா?

ஜூன் 18, 2020: கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடைபெற்ற மோதலின்போது சீன இராணுவம் ஆணிகள் பொருத்தப்பட்ட இரும்புக் கம்பிகளை ஆயுதமாகப் பாவித்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. இவ்வாயுதத்தின் புகைப்படமொன்றை

Read More