கலையரசன்

Sri Lanka

கலையரசன் தமிழரசுக் கட்சியின் தேசியப் பட்டியலில் தெரிவு

ஆகஸ்ட் 11, 2020: அம்பாறை மாவட்டத்தில் தமிழரசுக் கட்சியில் போட்டியிட்டுத் தோல்வியுற்ற தவராஜா கலையரசன், தேசியப் பட்டியல் மூலம் பாராளுமன்றம் செல்கிறார். ஆரம்பத்தில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின்

Read More