கலாநிதி விநோபா

Sri Lanka

கிழக்கு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் கலாநிதி விநோபா சீனாவின் கையாள்?

வடக்கு கிழக்கில் துரிதப்படுத்தப்படும் கடலட்டைப் பண்ணைகள் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் விலங்கியல் பிரிவில் மூத்த விரிவுரையாளராகக் கடமையாற்றிய கலாநிதி விநோபா அவர்களை யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்

Read More