கறுப்பின விடுதலைநாள்

Canadian HistoryNews & AnalysisUS & Canada

ஆகஸ்ட் 1 ‘கறுப்பின விடுதலை’ (Emancipation Day) நாளாக கனடா பிரகடனம்

ஆகஸ்ட் 1, கனடிய தேசிய விமுறை நாளாகப் பிரகடனம் செய்யப்படுகிறது பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்தினால் 1834 இல் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட அடிமைகளின் விடுதலையை நினவுகூரும் பூர்வமாக கனடா ஆகஸ்ட் 1

Read More