கறுப்பின் மகிமை | சேலைகளின் புரட்சி

‘காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா, உந்தன் கரிய நிரம் தெரியுதடா நந்தலாலா’ என்று உலகைப் புரட்டிப் போட்டுவிட்டுப் போன உன்னத புரட்சிக் கவியின் எதிரொலி இவ்வண்டத்தை விட்டுப் போவதாயில்லை. ‘கருப்பி’ சரிதா தமிழ்த் திரைக்கு வர்ணம்

Read more