பெப்ரவரி 04 ஒரு சுதந்திர நாளல்ல, அது ஒரு ‘கரி நாள்’ – சுமந்திரன்

நாடு தழுவிய இயக்கமொன்றையும் ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு தமிழ் மக்களைப் பொறுத்தவரை சுதந்திர நாள் ஒரு ‘கரி நாள்’ எனப் பிரகடனப்படுத்துவதன் மூலம் இவ்வருட சுதந்திர நாட் கொண்டாட்டங்களைப் புறக்கணிக்க தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு முடிவு

Read more