கரி நாள்

Sri Lanka

பெப்ரவரி 04 ஒரு சுதந்திர நாளல்ல, அது ஒரு ‘கரி நாள்’ – சுமந்திரன்

நாடு தழுவிய இயக்கமொன்றையும் ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு தமிழ் மக்களைப் பொறுத்தவரை சுதந்திர நாள் ஒரு ‘கரி நாள்’ எனப் பிரகடனப்படுத்துவதன் மூலம் இவ்வருட சுதந்திர நாட் கொண்டாட்டங்களைப்

Read More