இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஆரம்பம்?

  • Post Category:SRILANKA

ஒழுக்கமுள்ள பாதுகாப்பான சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்ப கமல் குணரத்ன தலைமையில் பணிக்குழு நியமனம் தேர்தல் திகதி நிர்ணயம் தொடர்பாக…

Continue Reading இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஆரம்பம்?

புலம்பெயர் தமிழர் விடுதலைப் புலிகளை மீளுருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் – பாதுகாப்புச் செயலாளர்

  • Post Category:SRILANKA

கொழும்பு ஜனவரி 15, 2020 பாதுகாப்புச் செயலாளர் கமால் குணரத்ன சர்வதேச சமூகத்துடன் இணைந்து, அரசாங்கத்துக்கெதிராகப் பரப்புரைகளை…

Continue Reading புலம்பெயர் தமிழர் விடுதலைப் புலிகளை மீளுருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள் – பாதுகாப்புச் செயலாளர்

வடக்கு, கிழக்கிலிருந்து இராணுவத் தளங்கள் அகற்றப்படமாட்டாது – கமால் குணரட்ன

  • Post Category:SRILANKA

நவமபர் 30, 2019 பாதுகாப்புச் செய்லாளர் கமால் குணரத்ன தேசிய பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக, வடக்கு, கிழக்கிலிருந்து இராணுவ…

Continue Reading வடக்கு, கிழக்கிலிருந்து இராணுவத் தளங்கள் அகற்றப்படமாட்டாது – கமால் குணரட்ன