கனடிய மத்திய வங்கி

Real Estate

1% வட்டி உயர்வு – கனடிய மத்திய வங்கியின் அதிர்ச்சி வைத்தியம்

வீட்டுச் சந்தை பிழைக்குமா? சிவதாசன் நேற்றிலிருந்து (ஜூலை 13) கனடிய மத்திய வங்கியின் வட்டி வீதம் 1% த்தால் உயர்கிறது. 0.75% அதிகரிப்பைத் தான் பெரும்பாலான பொருளாதார

Read More