கனடிய தமிழர் சமூகம்

Volunteer Orgs.அறிவித்தல்கள்

அறிவித்தல் | தாயகத்தில் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கான கவனயீர்ப்புப் போராட்டம் ரத்து செய்யப்படுகின்றது

ஆகஸ்ட் 27, 2020: அனைத்துலக வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களை நினைவு கூரும் நாளான ஆகஸ்ட் 30 அன்று; வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளின் போராட்டத்திற்கு வலுச்சேர்க்கும் நடைபவனியும் கவனஈர்ப்புப் போராட்டமும்

Read More