கனடா தினம்

தலையங்கம்

கனடா தினம்

தலையங்கம் கனடா என்ற பெயர்மாற்றம் அல்லது ஆட்சி மாற்றம் நடைபெற்று 156 வருடங்களாம். பெரும்பாலான தமிழர்களுக்கு இங்கு புகலிடம் தந்து ஏறத்தாழ 40 வருடங்கள். அறுபதுகள் வரைக்கும்

Read More