கனடா சுதேசிகள்

US & Canada

கனடா சுதேசிகள் போராட்டம் | பிரதமர் ட்ரூடோவின் திரிசங்கு நிலை!

பெப்ரவரி 21, 2020 கடந்த சில நாட்களாகக் கனடாவின் சுதேசிகள் கனடிய மத்திய அரசுக்கு எதிராக வீதி, ரயில் தண்டவாள அடைப்புப் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். இது

Read More