கடல் நீரை நன்னீராக்குதல்

Science & Technology

கடல் நீரைக் குடிநீராக்கும் ‘கையடக்க’ இயந்திரம்!

கைகளால் காவிச்செல்லக்கூடிய கடல் நீரைக் குடிநீராக்கும் இயந்திரமொன்றை அமெரிக்காவின் மசச்சூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளார்கள். 10 கி.கி. எடைக்கும் குறைவான எடையுள்ள இவ்வியந்திரத்தை ஒரு சூட்கேஸ்

Read More