சீன நிறுவனம் கிளிநொச்சி கடலேரியில் கடலட்டை வளர்ப்பு

விசாரணைகள் ஆரம்பம் சீன நிறுவனமொன்று கிளிநொச்சி கடலேரியில் கடலட்டை வளர்க்கும் பண்ணையொன்றை இயக்கி வருவது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கான அனுமதியை யார் வழங்கினார்கள்? இந் நிறுவனத்துக்கான பதிவை எப்படிச் செய்ய முடிந்தது என்பது போன்ற

Read more