மூளை கூர்மையடைய வேண்டுமா? தினமும் நிலக்கடலை சாப்பிடுங்கள்!

நிலக்கடலையின் 10 மகத்துவங்கள் அகத்தியன் கச்சான், நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படும் இவ்வுணவு வகை பெருமளவில் ஓரங்கட்டப்பட்ட ஒரு உணவு வகையாகவே நமது சமூகத்தில் இருந்து வருகிறது. அதற்குக் காரணம் அது

Read more