ஓவியர் இளையராஜா

Art & LiteratureIndiaNews & AnalysisTamil History

இந்நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த ஓவியர் இளையராஜா கோவிட் தொற்றினால் மரணம்

திராவிடப் பண்பாடுகளைத் தூரிகை மூலம் உலகுக்கு எடுத்துச் சென்றவர் இந்நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த ஓவியரெனக் கூறக்கூடிய, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளம் ஓவியர் இளையராஜா சுவாமிநாதன், தனது 43

Read More