ஓமிக்குரோன்

HealthNewsWorld

ஓமைக்குரோன் பரவல் | வித்தியாமான அறிகுறிகள்?

முந்திய திரிபுகளைப் போலல்லாது கொரோனாவைரஸின் ஓமைக்குரோன் திரிபு மிகவும் வித்தியாசமான முறையில் நடந்துகொள்கிறது என பிரித்தானியாவின் மருத்துவ நிபுணர்களில் முன்னோடியான சேர் ஜோன் பெல் தெரிவித்துள்ளார். இதுவரை

Read More