மியன்மார் ஆட்சியை இராணுவம் கைப்பற்றியது. ஓங் சான் சூ சி, இதர தலைவர்கள் தடுப்புக் காவலில்?

மியன்மார் (முந்நாள் பர்மா) நாட்டில் இராணுவம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் அதன் மக்களால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட தலைவரான ஓங் சான் சூ சி கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளாரெனெவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது அங்கு இராணுவ ஆட்சியாளரினால் ஒரு வருடத்துக்கு அவசரகால

Read more

றொஹிங்யா இனப்படுகொலை | குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்குத் தயாராகும் ஒங் சான் சூ சீ

மியான்மாரில் (பர்மா) ரொஹிங்யா சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக இனவழிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக அந் நாட்டின் அரசு மற்றும் இராணுவத்தினர் மீது மனித உரிமை அமைப்புகள் நீணடகாலமாகக் குற்றஞ்சாட்டி வந்தன. அந்நாட்டின் தலைவர் ஓங் சான் சூ

Read more