ஒலிம்பிக்ஸ் 2020 பின்போடப்பட்டது!

கொறோணாவைரஸ் தொற்று காரணமாக, இந்த வருடம் (2020) யப்பானில் (டோக்யோ) நடைபெறவிருந்த ஒலிம்பிக்ஸ் 2020 போட்டிகள், அடுத்த வருடத்துக்குப் பின்போடப்பட்டுள்ளன. இவ்வறிவித்தலை, யப்பானிய பிரதமர் ஏப் ஷின்சோவும்

Read more
>/center>