ஒறேஞ் ஷேர்ட்

Canadian HistoryUS & Canada

இன்று ‘ஒறேஞ் ஷேர்ட்’ நாள்: கனடாவின் முதல் குடி மக்களின் கலாச்சாரப் படுகொலை நினைவு நாள்

கனடிய தமிழர் பேரவை நினைவுகூர்கிறது இன்று,செப்டம்பர் 30, கனடாவின் முதல் குடி மக்களின் கலாச்சாரப் படுகொலையை நினைவுகூரும் ‘உண்மைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான தேசிய நாள்’ (Nathional Day of

Read More