ஒரு ராஜாளியின் கதை

Entertainment

திரை முன்னோடி | ட்றைடென் வீ.பாலசிங்கத்தின் ‘ஒரு ராஜாளியின் கதை’

ஒரு ராஜாளியின் கதை இது ஒரு சீன மொழிப் படம்; சீனாவில் படமாக்கப்பட்டது; சீனர் ஒருவர் தயாரிப்பாளர் ஆனால் இயக்குனர் மட்டும் ஒரு தமிழர், ரொறோண்டோவைத் தளமாகக்

Read More