இன்னும் 10 வருடங்களில் ஒரங்குட்டான் குரங்கினம் முற்றாக அழிந்துவிடும்!

ஒரங்குட்டான் குரங்கினம் இன்னும் பத்து வருடங்களில் இப் பூமியிலிருந்து மறைந்துவிடும் என் எச்சரிக்கிறது விலங்குப் பாதுகாப்பு அமைப்பு. இந்தோனேசியா, மலேசியா போன்ற நாடுகளில் பாம் எண்ணை (palm oil) தயாரிப்பிற்காக காடுகளை அழிப்பதே இந்

Read more