ஒமால்பே சோபித தேரர்

EnvironmentNews & AnalysisSri Lanka

இந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் சூழல் நாசமாக்கப்பட்டதுபோல் வேறெப்போதும் நாம் கண்டதில்லை – ஒமால்பே சோபித தேரர்

“இந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் சூழல் நாசமாக்கப்படதைபோல் நாம் வேறெப்போதும் கண்டதில்லை. இதை நாம் அடக்க முடியாத துயரத்துடன் கூறுகிறோம்” என ஒமால்பே சோபித தேரர் தெரிவித்துள்ளார். “நாட்டைப்

Read More