ஒமார் அல்-பஷீர்

World

சூடானின் முன்னாள் சர்வாதிகாரி ஒமார் அல்-பஷீர் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்படலாம்?

பெப்ரவரி 11, 2020 போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதத்துக்கெதிரான குற்றங்களைப் புரிந்தாரெனக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, சூடான் நாட்டின் முன்னாள் சர்வாதிகாரி ஒமார் அல்-பஷீரை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்ப

Read More