ஒபொகாட்டா

NewsSri Lanka

இலங்கையில் மலையகத் தமிழர் மிகவும் இழிவான நிலையில் வாழ்கின்றனர் – ஐ.நா. நிபுணர்

இனப்பரிமாணம் தற்கால அடிமைத்தளையை ஒத்தது இலங்கைக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான வெளிநாட்டுச் செலாவணியைப் பெற்றுத்தரும் தேயிலை வர்த்தகத்தின் அடிநாதமான மலையகத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மனிதாபமற்ற, மிகவும் இழிவான நிலையில்

Read More