ஒபாமா

AnalysisWorld

வெள்ளை மாளிகையில், ஒபாமாவின் உருவப்படத்தைத் திறந்துவைக்க ட்றம்ப் மறுப்பு!

செய்தி அலசல்: அமெரிக்க அரசியலில் எழுதாத சட்டம் ஒன்று எந்தவொரு ஜனாதிபதியும் அவருக்கு முந்திய ஜனாதிபதிகளைப் பகிரங்கமாக விமர்சிப்பதில்லை. ஆனால் தற்போதய ஜனாதிபதி ட்றம்பிற்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி

Read More