ஒதியமலை

Tamil History

Othiyamalai Massacre | ஒதியமலைப் படுகொலை

ஒதியமலைப் படுகொலைகள் (Othiyamalai massacre) இலங்கையின் வடக்கு மாகாணம், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒதியமலை என்ற கிராமத்தில் இலங்கைப் படைத்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டன.1984 டிசம்பர் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில்

Read More